جزوه آموزشی غنی سازی ازدواج به شیوه ACME

جزوه آموزشی غنی سازی ازدواج به شیوه ACME

جزوه آموزشی غنی سازی ازدواج به شیوه ACME

 این جزوه ترجمه دقیق و حرفه ای فصل غنی سازی ازدواج به شیوه ACME  از کتاب  رویکردهای پیشگیرانه در زوج درمانی Preventive Approaches in Couples Therapy است که به طورکامل به تشریح و توصیف این رویکرد از زبان طراحان آن می پردازد. جزوه شامل 35 صفحه درقالب Pdf است. اهم مطالب این جزوه عبارتند از: 

جنبش غنی سازی ازدواج

ACME

10 اصل عملیاتی

ازدواج دوستانه

اسطوره های ازدواج

تعامل گروهی برای زوج ها

سیستم مقابله ای

تمرکز بر نقاط قوت و رشد

مدل مداخله

مهارت های رهبران

روش های خاص مداخله

تکنیک هایادگیری تجربی پویا

مراحل غنی سازی ازدواج

ویژگی های رهبر گروه

شرح موردی یک زوج

لازم به ذکر است که پاورپوینت منطبق با این جزوه درهمین فروشگاه ارائه شده است.


خرید آنلاین