مقیاس طرحواره های جنسی زنان

مقیاس طرحواره های جنسی زنان

مقیاس طرحواره های جنسی زنان

در این فایل (4 صفحه word)  خرده مقیاس ها ، اطلاعات روان سنجی خارجی و داخلی، و نحوه نمره گذاری مقیاس طرحواره های جنسی زنان به همراه نسخه فارسی و منابع آن آورده شده است. 


خرید آنلاین